Kredity systému Jira

Roll credits...

Licenční informace pro Jira

Jira v8.4.0

Copyright © 2002 - 2019 Atlassian Corporation Pty Ltd.

Používání tohoto produktu podléhá pravidlům, která jsou obsažena v Atlassian - dohoda s koncovým uživatelem, pokud není použito jiné úpravy.

Tento produkt také obsahuje software vyvýjený Apache Software Foundation.

Tento produkt také obsahuje následující programové knihovny, které jsou chráněny podle GNU LGPL licence:

Tento produkt také obsahuje programový kód vytvořený třetími stranami.

Doplňující informace ve vztahu k tomuto programovému kódu a programovým kódům jiných, třetích stran, použitých v tomto produktu, včetně použitelného copyrightu, zákonných a licenčních poznámek, jsou dostupné v podadresáří "licenses" v rámci instalačního adresáře produktu Jira.

Licenční informace pro Jira doplňky

JIRA Agile v8.4.0-DAILY20190821092223

Copyright © 2002 - 2013 Atlassian Corporation Pty Ltd.

Na používání tohoto pluginu se vztahují podmínky smlouvy Atlassian s koncovým uživatelem, není-li v něm uvedeno něco jiného.

Tento plugin obsahuje software vyvinutý společností Apache Software Foundation.

Tento doplněk obsahuje následující knihovny vydané pod GNU LGPL licencí:

  • ColorPickerbyDHTMLGoodies.com(Unspecified)

Tento plugin obsahuje kód vytvořený třetími osobami.

Další podrobnosti týkající se tohoto a cizího kódu, který je součástí tohoto pluginu, včetně platného autorského práva, oznámení právního charakteru a oznámení o licenční politice, jsou k dispozici v adresáři „licence“ uvnitř pluginu.